Kostnader ved bruk av datakvote i EU og EØS-land

Kostnader ved bruk av datakvote i EU og EØS-land

Get TDC tilbyr optimal forutsigbarhet og kostnadskontroll. Det har frem til nå vært noen kostnader og begrensninger på bruk av datakvote i utlandet. Disse begrensningene er nå fjernet.

All bruk av datakvote innen EU/EØS (med unntak av spesialnummer med betalbare tjenester) er inkludert. Hvis virksomheten har overskredet summen av kvoten til alle sine medarbeidere, gjelder fortsatt begrensning og påløpte kostnader.

Gratis å ringe fra Norge til EU / EØS-land for KNIF-medlemmer

Dette er unike vilkår, som er fremforhandlet i avtalen med Get TDC. KNIF-abonnenter betaler ikke for å ringe fra Norge til land i EU/EØS. Andre operatører, inkludert Get TDC tar betalt for dette.

Det er ikke utviklet en egen app for deg som bruker vår avtale med Get TDC. Dette gjør at det vil stå forbruk på samtaler til utlandet, men husk at samtalen er gratis!

Trykk her for mer informasjon om vår avtale med Get TDC

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Telia

Salg
(924) 05 051