Telia kjøper Get TDC

Telia kjøper Get TDC

Oppkjøpet vil gjøre det nye selskapet til landets nest største innen TV, bredbånd og mobil. Dette er en god nyhet til våre medlemmer, siden begge selskapene har alt som trengs for å bli en sterk utfordrer i det norske telemarkedet.

Det avventes i løpet av året en formell godkjennelse av oppkjøpet fra Konkurransetilsynet.

Vår avtale med Get TDC videreføres inntil videre med eksisterende vilkår

Ta gjerne kontakt med avtaleansvarlig Jofred Nesje for mer informasjon.


Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142