Husk innleveringsfristen for momskompensasjon

Husk innleveringsfristen for momskompensasjon

​I 2010 ble det vedtatt en tilskuddsordning der frivillige organisasjoner kan søke om å få kompensert kostnader til merverdiavgift som de har hatt ved kjøp av varer og tjenester, basert på årsregnskap ett år tilbake i tid. Trykk her for mer informasjon om denne ordningen.

I 2014 fikk 19 109 lag og foreninger utbetalt momskompensasjon. For regnskapsåret 2014 har Stortinget bevilget 1 239 millioner kroner. Kommer det inn søknader for et høyere beløp, vil det bli en prosentvis avkortning som er lik for alle søknader.

Søknadsfrist for regnskapsåret 2014 er 1. september 2015.

Søknader sendes Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Husk at undervirksomheter må søke via hovedorganisasjon.

Trykk her for mer informasjon og søknadsskjema for momskompensasjon.