KNIF er ny eier av NØS

KNIF er ny eier av NØS

​Alle aksjene i NØS, tidligere NLM Økonomiservice, er solgt til KNIF (Kristen-Norges Interessefellesskap) for drøyt 12,5 millioner kroner. Det er NLM Eiendom AS, et heleid datterselskap av NLM, som har foretatt salget.

– Fra at NØS var et selskap som utelukkende leverte tjenester til NLMs enheter, har selskapet vokst og fått en bred kundemasse i det idelle-, kristen-, misjon- og kirke-Norge. På den bakgrunn synes vi det er mer naturlig at selskapet eies av KNIF, som tilbyr ulike tjenester til Kristen-Norge, enn at NLM står som eneste eier, sier Øystein Frøysa som både er økonomileder i NLM og styremedlem i NLM Eiendom. De siste årene har han også vært styreleder for NØS.

I dag har NØS i overkant av 60 ansatte og omsatte for 36 millioner kroner i 2014. NLM-konsernet utgjør nå i underkant av en tredjedel av kundemassen.

– NØS har hatt en spennende reise de siste årene, men NLM ser det i og for seg ikke som kjernevirksomhet å være eneaksjonær i et regnskapsførerbyrå. I tillegg finnes det selvsagt også en viss risiko forbundet med et eierskap i et slikt selskap, som vi ser det som fordelaktig for oss som misjonsorganisasjon å redusere. For NLM sin del innebærer dette da et fortsatt indirekte eierskap til selskapet gjennom KNIF, men at vi nå da kanskje i større grad får et mer rendyrket kunde-leverandørforhold, sier Frøysa.

Hva betyr dette for NLM sitt kjøp av regnskapstjenester?

– Gjennom avtalen binder NLM seg til å videreføre sitt samarbeid og kundeforhold i NØS i minst tre år. Det synes vi er helt greit. Vi er svært fornøyd med de regnskapstjenestene vi kjøper av selskapet i dag, og hadde uansett ingen intensjon om å se oss om etter en annen leverandør.

Hvor mye får NLM for selskapet?

– Det har blitt foretatt en uavhengig ekstern verdivurdering av selskapet som viser en antatt markedsverdi på ca 15 millioner kroner. Dette har blitt lagt til grunn i avtalen mellom kjøper og selger. 2,5 millioner er nylig tatt ut som utbytte, mens resten da blir en kontantoverføring fra KNIF til NLM Eiendom.

Hva betyr dette for de ansatte i selskapet?

– Selve ansatteforholdene endres jo ikke som en følge av et endret eierskap i selskapet. Kanskje vil et endret eierskap i NØS gi muligheter for en større kundemasse for selskapet og sånn sett være spennende for de ansatte i NØS. Det er vel ikke helt utenkelig at en ny eier også vil vurdere et annet navn på selskapet, sier Frøysa, men dette får vi overlate til den nye eieren å vurdere.

Espen Ottosen, NLM

Fra ledelsen i NØS

Vi som ledelse i NØS ser positivt på de mulighetene en bredere plattform på eiersiden gir NØS og dets ansatte, og ser tydelige konturer av et enda større kundegrunnlag med tilhørende nye utfordringer og utviklingsmuligheter. Vi har de siste ukene etter at årsmøte i KNIF sa ja til å gå i forhandlinger med NLM Eiendom, merket et forholdsvis godt trykk av potensielle kunder. Noen av disse er allerede signert, og vi ser også andre svært potensielle kunder inn de neste ukene og månedene.
 
Vi tror at KNIF som eier også vil se på NØS og våre lokasjoner som en mulighet for å komme enda tettere på sine medlemmer, og sånn sett også kunne fungere som et salgsteam for de tjenestene vi direkte leverer i dag, og trolig også utvide vårt tjenestespekter.
 
Vi ser ikke for oss en stort annerledes hverdag for oss i NØS enn det vi har i dag, men skal heller ikke utelukke at vi kanskje ikke er ansatte i NØS AS om noen uker, men at KNIF nok ser for seg en navneendring, f.eks til KNIF Regnskap AS. På tross av et mulig navnebytte vil vår hovedoppgave selvsagt fortsatt være å levere ferske styringstall og en ferdig avstemt saldobalanse innen 10. virkedag, og bidra til riktig beslutningsstøtte hos våre kunder.