Nytt styre i KNIF

Nytt styre i KNIF

Onsdag 3. juni ble generalforsamlingen i KNIF AS avholdt digitalt på Microsoft Teams. – 2019 var nok et godt år for KNIF AS med god økonomisk vekst, flere kunder og mange forbedringer for kundene, sier daglig leder Fridtjof Gillebo.

Nytt styre

Valgkomiteens innstilling til styreleder og styre ble fulgt. Det betyr at Knut Are Hole ble gjenvalgt som styreleder for ett år. Einar Sæther ble gjenvalgt, og tidligere 1. vara Trude Andersen ble valgt som faste styremedlemmer for to år. Barbro Kolbjørnsrud ble valgt som ny 1. vararepresentant, og Hege Fossum ble gjenvalgt som 2. vararepresentant til styret i KNIF AS. Vararepresentantene velges for ett år av gangen.

Svein Jacobsen Veland takkes av

Svein Jacobsen Veland meldte til valgkomiteen at han ikke ønsket gjenvalg til styret i år. Svein har sittet i styret i KNIF i mange år, og har bidratt betydelig til utviklingen og retningen av KNIF. Vi setter stor pris på hans bidrag, og vi er glade for at Svein fortsetter som styreleder for Knif Trygghet Forsikring, sier styreleder i KNIF AS Knut Are Hole.

Valgkomiteen

Valgkomiteen til årets generalforsamling besto av Mariann Uri Øverland og Siri Kalvatn, samt leder Arvid Ludvigsen. Medlemmene av valgkomiteen velges for tre år. Dette året var det tredje for valgkomiteens leder Arvid Ludvigsen, og Rannveig Aksnes Plementas er valgt som nytt medlem for tre år.


Bildetekst: Øverst fra venstre styreleder Knut Are Hole, Trude Andersen, styremedlem, Einar Sæther, styremedlem, Bente S. Gundersen og styremedlem, Per Bjørner Myrbostad, styremedlem. Nederst fra venstre Barbro Kolbjørnsrud, 1. vara, Hege Fossum, 2. vara, Erik Wilberg, ansattes representant og Fridtjof Gillebo, daglig leder i KNIF.


Kontakt KNIF

Kontakt KNIF
23 10 37 30