Kostandseffektivt å være på kapitalforvaltningsavtalen

Kostandseffektivt å være på kapitalforvaltningsavtalen

Kapitalforvaltningsavtalen passerer snart 1 milliard kroner. Onsdag 3. november arrangerte Knif Innkjøp og Danske Invest det årlige møtepunktet mellom medlemsorganisasjonene og Danske Invest – Kapitalforvaltningsdagen.

Økonomisjefene fra Kirkens Bymisjon og Kirkens Nødhjelp holdt hvert sitt innlegg om hvordan avtalen var blitt implementert i disse to store organisasjonene, som hver har ulike ståsteder, men begge med høy bevissthet på etikk og bærekraft.

Nytt rentefond med ekstra høy SRI

Alle KNIF-fondene er screenet med tanke på etikk og samfunnsansvar. Samtidig har det vært etterspørsel etter fond med ekstra høy etisk profil. I dette fondet tas ansvarlige investeringer til et nytt nivå. Her utelukkes ikke bare “verstingene”, men fondet søker aktivt etter selskaper som bidrar positivt til bærekraftighet, miljø og ansvarlighet. Flere av medlemsorganisasjonene har allerede tatt dette nye fondet i bruk.  

Aksjemarkedet i Danske Invest

Det ble også gitt en spennende innføring av Håkon Persen Søderstrøm i Danske Invest om hvordan kundeteamet jobber i aksjemarkedet.

Digital omstilling av samfunnet

På slutten holdt Silvija Seres. Investor og profesjonell styremedlem et engasjerende innlegg om den digitale omstillingen som skjer i samfunnet med full fart og som krever store omstillinger fra organisasjoner og næringslivet. Her var det ikke snakk om et ”Gutenberg-øyeblikk” men 12 øyeblikk som skjer samtidig og en sammensmeltning av både business, samfunn og ikke minst politikk.

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818

Kontakt Danske Invest

Rolf Christian Ugelstad
908 72 161