Kirkesikringsprisen 2018 til Hamar kirkelige fellesråd

Kirkesikringsprisen 2018 til Hamar kirkelige fellesråd

Årets vinner utmerker seg med systematisk sikringsarbeid og gode oppfølgingsrutiner over tid og har til og med fått kake av brannvesenet etter tilsyn.


Dette er tredje gang prisen, som er et samarbeid mellom KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter og Knif Trygghet, deles ut. Prisen tildeles fellesråd eller menighetsråd i ettsognskommuner som har utmerket seg i arbeidet med sikring av sine kirkebygg.
Juryen har bestått av representanter fra både KA og Knif Trygghet.

Juryens begrunnelse

Årets vinner har de siste 8-10 årene jobbet systematisk for å bedre sikkerheten i alle sine kirkebygg. Det er blant annet installert brannvarslingsanlegg, nye sikringsskap, tyverialarm samt vann-tåkeanlegg i en kirke. I tillegg til dette er det utarbeidet nye sikringsrutiner. Her kan nevnes avtale om årlig kontroll av 
el-anlegg med termofotografering, månedlige interne rutiner for kontroll 
av brann- og elektriske anlegg, rutine-messige brannøvelser og rutiner for opplæring av ansatte og frivillige.

Fellesrådet har i samarbeid med lokalt brannvesen også etablert nøkkelbokser ved kirkene med beskrivelse og foto av gjenstander som er prioritert å ta ut av kirkene ved en eventuell brann. Dette gir brannvesenet muligheter til å redde uerstattelige kulturelle verdier ved en eventuell brann.   

Det er ikke vanlig at brannvesenet har «belønnet» eier av virksomhet med kake etter et tilsyn, men det skjedde her. Prisen består av 25.000 kroner og et grafisk trykk.

Knif Trygghet gratulerer med prisen

Svein Rødskog, markedssjef i Knif Trygghet gratulerer Hamar kirkelige fellesråd med prisen og syns det er flott at fellesrådet har jobbet metodisk over tid med å brannsikre kirkebyggene.

Ønsker du å vite mer om brannsikring av eiendommer?

Kontakt gjerne vår samarbeidspartner Elotec for nærmere informasjon.


Bildetekst: Fra venstre Tommy Johansen, driftsleder i Hamar kirkelige fellesråd, Solveig Seem, leder i Hamar kirkelige fellesråd og Inger Fæster, leder i Vang menighetsråd. Foto: Torstein Kiserud/KA

Kontakt Knif Trygghet Forsikring AS

post@kniftrygghet.no
23 68 39 00

Kontakt Elotec

Kenneth Jacobsen
959 07 812