Knif Regnskap ga leirsteds-ansatte økt kompetanse

Knif Regnskap ga leirsteds-ansatte økt kompetanse

Personalleder Aud Karin Ringvoll i Indremisjonsforbundet (ImF) fikk god hjelp av Knif Regnskap da de arrangere kurs i økonomistyring for alle sine leirstedsansatte.


Et av ansvarsområdene til Aud Karin Ringvoll er å legge til rette for kurs. Leirstedsansatte innehar et bredt spekter av arbeidsoppgaver og dermed er det en rekke temaer som kan være aktuelle. Ringvoll merket seg at lønnsomhet og økonomistyring hadde vært etterlyst som temaer. Hun fikk med seg to ansatte fra Knif Regnskap, da årets kurs skulle arrangeres på Audnastrand Leirsted i Vest-Agder.

– På forhånd hadde jeg kontakt med Kim Boel Pedersen (adm.dir. i Knif Regnskap). Jeg opplevde at han var opptatt av at kurset skulle være mest mulig matnyttig, og det traff veldig godt, forteller hun.

Knif Regnskap utarbeidet et tilpasset kursopplegg og stilte med to kursholdere

– Det er første gang jeg har vært på kurs om økonomi som både har vært kjekt og nyttig, fortalte en av kursdeltakerne. Alle måtte bidra og viktige faktorer for å lese og forstå regnskap ble gjennomgått, de samtalte om budsjettering og ble utfordret i forhold til ulike typer utgifter som må påregnes.

– Samtaler i grupper underveis ga god variasjon og det var nyttig med faglige innspill. Det var ekstra bra at KNIF stilte med to personer. I etterkant fikk vi tilsendt et dokument som inneholdt både det faglige stoffet som ble gjennomgått, samt innspillene fra gruppesamtalene underveis. Dermed fikk vi med oss en liten håndbok som vi kan hente frem senere, forteller Ringvoll.

Godt forberedt

Det er mange utfordringer som er særegne for leirsteder, og Ringvoll forteller at det var tydelig at kursholderne fra Knif Regnskap hadde gjort et grundig forarbeid. Både problemstillingene og eksemplene var gjenkjennelige, og dermed ble undervisningen og samtalene relevante for målgruppen.

– Jeg håper workshopen økte kompetansen på økonomistyring, og ikke minst bevisstgjøring om behovet for dette, sier hun.

Profesjonelle formidlere med hjerte for arbeidet

– KNIF har stor faglig dyktighet, og kjenner vår hverdag. Ikke minst opplever jeg at de bryr seg om at det skal gå godt økonomisk for at hensikten med at driften skal lykkes. Det kom tydelig frem at de har hjerte for det arbeidet som gjøres på leirstedene. Det betyr mye. At Kim er en svært dyktig og flink formidler, gjorde det hele ekstra bra, avslutter hun fornøyd.

Tilrettelagte kurs

Elin Dragsland og Kim Boel Pedersen skreddesydde og holdt kurset for ImF. Ønsker dere tilrettelagte kurs? Trykk her for å kontakte Knif Regnskap.

Bildetekst: Kurset ble arrangert på Audnastrand leirsted. Stedet ligger i naturskjønne omgivelser og med kort vei til Lindesnes fyr. Plasseringen ved utløp av Audnaelven gir flotte bademuligheter. Foto: Audnastrand Leirsted.


Kontakt Knif Regnskap

Kim Boel Pedersen
905 65 676