Bli kjent med Konica Minolta sin nye blogg

Bli kjent med Konica Minolta sin nye blogg

Konica Minolta sin nye blogg "Job Wizgard" hjelper deg til å forstå retninger, verktøy og trender i en arbeidsverden som stadig er i endring.

Bloggen gir deg gode råd og tips om blant annet digitalisering, nye lederstiler, bedre møtevirksomhet og sikring mot hacking.

Mer informasjon

Trykk her for å komme til bloggen "Job Wizgard"


Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Konica Minolta

Thomas Kristiansen
932 64 507