Mindre matsvinn gir økonomisk gevinst

Mindre matsvinn gir økonomisk gevinst

En av målsetningene under FNs bærekraftmål er å halvere verdens matsvinn innen 2030. Norsk mat- og serveringsbransje startet i januar 2017 «KuttMatsvinn2020» som en respons på dette, hvor målet er å redusere matsvinnet med 20 prosent innen år 2020.

Knif Innkjøp deltaker i prosjektet

Knif Innkjøp har nå blitt en del av prosjektet, slik at flere av våre virksomheter får muligheten til å bli med. Det er Knif Innkjøp som betaler medlemsavgiften for å delta i prosjektet, sier Unni Beate Andreassen, prosjektleder for «KuttMatsvinn2020» i Knif Innkjøp.

– I Norge kastes det mat for mange milliarder kroner. Matsvinn er problematisk fordi det belaster miljøet unødig og gir store effektivitetstap både for økonomien som helhet, og for den enkelte virksomhet. Forebygging av matsvinn gir trippelgevinst. Hver virksomhet oppnår økt lønnsomhet, reduserer klimaavtrykket og er med og sikrer et tryggere matfat for en økende befolkning i verden, forteller Andreassen.

Måling og rapportering

«KuttMatsvinn2020» har utviklet verktøy for måling og rapportering. Hver enkelt deltaker må måle sitt eget matsvinn, slik at man kan analysere hvor matsvinnet oppstår og ta grep ut i fra det. Innkjøp av en vekt som veier matavfallet, er en kostnad, samt å sende ansatte på kurs.

Strandheim Leirsted

– Noen av våre medlemmer er allerede aktive, som Strandheim Leirsted. Vi har nå fått med flere piloter: Drottningborg videregående skole, Hedmarktoppen folkehøyskole og Ensjøtunet Omsorg +.

– Vi kommer nok ikke til å arrangere egne kurs, men heller benytte oss av «KuttMatsvinn2020» sin kurspakke på KIT-akademiet. Kanskje vi etter hvert kommer til å gjennomføre en samling med erfaringsutveksling, sier Andreassen.

Mer informasjon

Dersom din virksomhet ønsker å bli en del av prosjektet eller trenger mer informasjon, 
ta gjerne kontakt med Unni Beate Andreassen.

Se gjerne filmen om KuttMattsvinn2020Kontakt Knif Innkjøp

Unni Beate Andreassen
404 05 981