Staples tilbyr miljørapport til KNIF-kunder

Staples tilbyr miljørapport til KNIF-kunder

Mange av våre medlemmer er miljøfyrtårnsertifisert og noen er også knyttet til konseptet «grønn menighet». Virksomheter som er miljøfyrtårnsertifisert, må sende inn årlige miljørapporter og tallgrunnlagene kan være tidkrevende å innhente hos leverandørene.

Staples har nå utviklet en enkel miljørapport i PDF-format. Rapporten gir blant annet oversikt over innkjøp av miljømerker – til sammen vises 16 ulike merkeordninger i fremstillingen.


Du ser også hvor mye virksomheten har handlet i prosent og i kroner av de forskjellige merkene. Videre kan man se hvor stor andel av totalsalget som er miljømerket.

I tillegg vises også en oversikt over småordrebestillingene for perioden og bruken av manuelle bestillinger. Rapporten kan derfor gi økt bevissthet, og ikke minst medvirke til å redusere antall vareleveringer som igjen redusere CO2-utslipp.

Staples forteller at rapporten kan bidra til økt fokus på lavere karbonutslipp og å ta bedre vare på jordkloden i størst mulig grad. Den vil være til stor hjelp i rapporteringsarbeidet og ikke minst med det å få en oversikt over utviklingen av dine miljøinnkjøp og bærekraftmål.

Ta gjerne kontakt med din konsulent hos Staples for å bestille rapporten kostnadsfritt, eller Åshild Eklund i Knif Innkjøp.


Bildetekst: Avtaleansvarlig Åshild Eklund og forhandlingssjef Kåre Hegle er godt fornøyd med at Staples tilbyr KNIF medlemmene en nyutviklet miljørapport.

 

Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Staples Solutions

Kundesenter
02272