Misjonsalliansen og NLM har signert IT-driftsavtalen

Misjonsalliansen og NLM har signert IT-driftsavtalen

Alle virksomheter er avhengig av en solid IT- og kommunikasjonsplattform, slik at ansatte har lik tilgang på de samme verktøyene og ressursene. Samarbeidet bør dessuten være sømløst og effektivt.

Gjennom Knif Innkjøp sin IT-driftsavtale kan medlemmene benytte seg av en unik avtale. Den inneholder både produkter og tjenester til markedsledende betingelser. Vår samarbeidspartner Visolit (tidligere TeleComputing) har blant annet Røde Kors som kunde.

Avtalen har blitt godt mottatt og siden oppstart har det vært godt over 20 kundemøter og flere avtaler har blitt signert.

Mer informasjon

Trykk her for mer informasjon om avtalen med Visolit

Misjonsalliansen – ny kunde hos Visolit

Birgitte Nyborg er administrasjons- og økonomileder i Misjonsalliansen og forteller at de har hatt maskinvaren stående i sine lokaler. – Det har det siste året vært driftet av en ekstern IT-partner. Dette var første steg i utsetting av IT-driften. Tiden var nå moden for å ta neste steg, og etter en anbudsrunde falt valget på Visolit. Vi har ved valget av Visolit lagt vekt på den kompetanse og erfaring de fremstod med. I tilbudsprosessen har dem fremvist fleksibilitet og dyktighet, og vi ønsket en partner som også kan gi oss råd i valget av driftsløsninger m.m. i tiden fremover. Videre forventer vi at vi gjennom KNIF-avtalen vil være en del av et større fellesskap og ikke stå alene med en stor leverandør. Det er viktig for oss at IT-driften fungerer mest mulig knirkefritt og vi har positive forventninger til at Visolit skal klare det!

Bildetekst: Geir-Thomas Nordhaug (til venstre) i Misjonsalliansen og Kjetil Rosnes, Visolit signerte i april IT-driftsavtalen. Foto: Misjonsalliansen

Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)

Kjetil Gilje, Norsk Luthersk Misjonssamband forteller at "den viktigste grunnen til å skifte leverandør er den gode avtalen Knif Innkjøp har fått med Visolit. Det vil gi oss en god kostnadsreduksjon i forhold til hva vi betaler i dag. Tjenestene og løsninger som er presentert mener vi vil gjøre NLM bedre rustet for den teknologiske utviklingen som skjer i samfunnet. Dette gjelder mellom annet gode og fleksible løsninger for hvordan vi håndtere, utveksler og gjør informasjon tilgjengelig. Vi mener at løsningene som Visolit presenter gjør at vi bedre utnyttet tjenester vi allerede har, og at vi også får økt informasjonssikkerheten."

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Visolit

Kjetil Rosnes
930 88 800