Elektronisk kassaeventyr for NMS Gjenbruk

Elektronisk kassaeventyr for NMS Gjenbruk

NMS Gjenbruk er en butikk-kjede som eies av Det Norske Misjonsselskap der de «ansatte» er frivillige medarbeidere. Brukte møbler og gjenstander, som de får gratis selges videre. Det var få som trodde at det var mulig å drive butikk på denne måten og ikke minst på frivillig
basis, da idéen ble lansert for 20 år siden. Siden da har all skepsis blitt gjort til skamme og NMS Gjenbruk har blitt en suksesshistorie med 50 butikker spredt over hele landet.

Trykk her for å lese mer om avtalen med CASIO Kassasystemer.

Mange gamle kassaapparatet og ny 
kassalov

Turid Øyre Øygard jobber som gjenbrukskonsulent i kjeden og forteller at de for noen få år siden brukte mange gamle og ulike kassaapparater og flere av disse var gitt som gaver til butikkene. Men de brukte også CASIO SE-S400 kassaapparat som var koblet opp mot en bankterminal. – I 2016 trengte noen butikker nye kasser og jeg sjekket på CASIO sin nettside og så der en artikkel om den nye kassaloven. Det gjorde at vi måtte tenke helt nytt og snu oss om veldig fort!

Anbudsrunde og installering av 50 nye elektroniske kasser

– To anbud ble sendt ut og vi valgte 
CASIO, mye fordi vi allerede hadde kjennskap til dem og var kunde fra tidligere. De gav oss et godt pristilbud, med god oppfølging og et tilrettelagt serviceapparat, sier Turid.

Samme høsten bestilte NMS Gjenbruk 50 nye leveringsklare elektroniske kasser. Turid og kollega Hildegunn delte butikkene seg i mellom og dro på turné til hver eneste butikk med nye kassaapparater. De gamle kassene ble skiftet ut, nye 
kasser satt inn og koblet opp mot bankterminaler. Samtidig hadde de en dag med opplæring med de frivillige i hver eneste butikk. – Og alt fungerte, forteller Turid med et smil!

– Bilen var stappfull av kassaapparater og tilbehør til butikkene. Det var knapt plass til min egen bagasje og til og med på passasjersetet lå det kassaapparater. Min turné startet med 400 kg kassaapparater, kassaskuffer og rekvisita, forteller hun.

– Jeg må bare skryte av Thomas Hassel hos CASIO (Kasse og Butikkdata AS). Han er et funn. Det er rett og slett fantastisk hva CASIO gjør for oss. Bare tenk på at de skulle levere samtidig 50 elektroniske kassaløsninger. Litt av et opplegg. Det har gått veldig bra og vi er veldig godt fornøyd. Husk at vi jobber bare med frivillige og mange har høy alder. Vi har 2 000 frivillige og de fleste er pensjonister. Noen er over 80 år og vi pleier å si at vi begynner å dra på årene når man har passert 85 år!

Elektronisk kassasystem med 
berøringsskjerm

Alle butikkene har fått kassasystemet CASIO V-R700. I butikken på Ski, som er den største har de to kassaapparater. Turid forteller at systemet er lett å håndtere og har en berøringsskjerm. Mange av de frivillige har nettbrett hjemme og dermed vant med den typen skjermer. – I butikkene er det noen av de frivillige som er butikkleder eller kasserer. De kan følge direkte med på omsetningen, der og da med Susoft-appen og som er et fantastisk system fra CASIO.

CASIO – en god samarbeidspartner

Turid Øyre Øygard forteller at de er godt fornøyd med CASIO både med leveringen 
av de nye kassaapparatene, hjelp underveis, supporttjenesten, lydhørhet for innspill og utvikling av nye tjenester for butikkene. – Da vi inngikk kontrakt med dem var vi veldig tydelig på at våre frivillige er gull verdt og vår gullgruve! De som jobber på supporttjenesten må vite at det er eldre personer som tar kontakt. Mange har gått utover sine grenser med å lære seg et elektronisk kassasystem. Blir det problemer med å gjennomføre dagsoppgjøret, kan vi som jobber sentralt ordne dette via våre PC’er og styre kassa direkte.

Automatisk oppdatering av kassene

All oppdatering på maskinvaren skjer automatisk. Og blir det noen utfordringer får butikkene hjelp fra supporttjenesten. De kan også fjernstyre kassaapparatet med TeamViewer. Butikkene har også fått installert en «Vipps-knapp» på skjermen, slik at Vipps-salget, kan registreres i kassa og komme med i dagsoppgjøret. Turid forteller at dette var en utfordring tidligere når kunden ønsket å handle med Vipps, siden oppgjøret ikke kom før 
i slutten av måneden.

– Det siste nye nå, er at vi kan fakturere direkte fra kassa og skrive ut en faktura. Butikken på Ski er en prøvekanin – slik at kommunen og/eller offentlige etater kan handle på kreditt og få en faktura med seg i hånden når de handler hos oss.

Hvor mye penger strømmer gjennom butikkene hver dag?

– På en vanlig dag kan det være alt fra 500 kroner til over 20 000 kroner. Butikkene har ulike størrelser og noen ligger sentralt til i storbyer, mens andre ligger på landet. I fjor hadde vi 52 millioner kroner i omsetning.

Regnskapssystem fra Knif Regnskap

NMS Gjenbruk er kunde hos Knif Regnskap og dagsomsetningene går direkte inn i systemet hos dem. Dette gjør at kjedekontoret lett kan følge med på alle
omsetningstallene og har tilgang til for
skjellige rapporter med noen få tastetrykk. De økonomiske rapportene fra Knif Regnskap sendes hver måned elektronisk og automatisk til hver eneste butikk.

- Vi slipper å gjøre dette selv og har fått mindre å passe på og kan da bistå med andre oppgaver. Vi bruker også OneStop-rapportering, som fungerer optimalt og er oversiktlig. En butikk kan for eksempel ønske å få oversikt over sitt forbruk på kjeks, kaffe osv. Denne oversikten og bilagene kan jeg sende på noen få minutter, forteller Turid.

Grønn fredag 23. november

I fjor arrangerte butikk-kjeden «Grønn Fredag» istedenfor Black Friday og fikk over 800 000 kroner i omsetning!  – Vi sjekket omsetning både dagen før og etter, slik at vi så hvordan omsetningen endret seg. Når det gjaldt kostnadene var det lett å sjekke bilagene i regnskapssystemet og fikk raskt en oversikt og rapport på alt det vi hadde brukt penger på.

Hva med veien videre?

Turid forteller at butikken i Oslo skal flyttes, siden leieavtalen opphører og ønsket er å få en større butikk. I Bergen satser de på å åpne i 2019 en ny butikk i nærheten av IKEA.

– Våre butikker er et godt tilbud i nærmiljøet og et viktig miljøtiltak. Vi er med på å begrense forbruket og å redusere den totale avfallsmengden. Det er vi stolte av! Vi satser på videre vekst i årene fremover og ikke minst med å ha engasjerte og motiverte frivillige som drar lasset sammen, sier Turid avslutningsvis.

Om Kassasystem fra CASIO

Trykk her for mer informasjon om vår nye avtale med CASIO Kassasystem.


Bildetekst: Gjenbrukskonsulent Turid Øyre Øygard (til høyre) og Berit Aase, kasserer i NMS Gjenbruk Sotra, i full sving med å koble kassen til nettet. Foto: NMS Gjenbruk

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt CASIO Kassasystemer

Bjørg Braaten
908 32 896