Navneendring og ny verktøykasse i KNIF

Navneendring og ny verktøykasse i KNIF

​En viktig sak på KNIF sitt årsmøte 23. april var den videre utviklingen av KNIF.


Forslaget til ny strategi ble vedtatt og gir dermed KNIF's styre fullmakt til å jobbe videre ut fra de tanker som ble fremlagt på årsmøtet. Hovedpunktene var at KNIF utvider sin formålsparagraf. Dette medfører at årsmøtet vedtok en navneendring hvor KNIF fra nå av er en forkortelse for Kristen-Norges Interessefellesskap.

Når KNIF nå ikke lenger er et innkjøpsfellesskap, men et interessefellesskap, kan KNIF utvikle seg til å bli Kristen-Norges administrastive verktøykasse. Dette er verktøy som tilbys alle våre medlemsorganisasjoner.

En liten kikk oppi verktøykassen viser oss verktøy som:

  • Satsning på XRM
  • Fokus på IT med bredbånd og tele
  • Driftsløsninger og hardware
  • Effektive regnskaps- og lønnstjenester som utnytter dagens teknologi
  • Forsikringer både for organisasjoner og ansatte
  • Gode innkjøpsavtaler
  • Skyløsninger med Sharepoint og Lync Office 365

Litt enkelt sagt kan vi nå si til alle KNIFs enheter: Bare forsyn dere. La det også være sagt at all bruk av de ulike verktøy krever ulik kompetanse. Også her vil KNIF være tilstede med rådgivning og hjelp til å bruke verktøyene på den mest effektive måten.