Norges Kristne Råd med etisk innkjøpsveileder

Norges Kristne Råd med etisk innkjøpsveileder

Tidligere i høst ble Norges Kristne Råd sin nye innkjøpsguide for menigheter og trossamfunn lansert.

Å kjempe for rettferdighet

– Som kristne er vi kalt, som enkeltmennesker og kirkesamfunn, til å være gode forvaltere og etterfølgere av Jesus Kristus. Vårt diakonale oppdrag er omsorg for enkeltmennesker, å bygge inkluderende fellesskap, å verne om skaperverket og å kjempe for rettferdighet. Ansvarlig forvaltning krever kunnskap og bevissthet om hvordan våre valg og handlinger påvirker verden rundt oss, og derfor har vi utviklet denne veilederen med hjelpemidler og verktøy som vi håper våre medlemskirker vil ta i bruk. sier generalsekretær i Norges Kristne Råd, Erhard Hermansen.

Etiske innkjøp og miljøledelse

Norges Kristne Råd har en klar oppfordring til handling, og ber medlemmene ta i bruk hjelpemidler og verktøy for etiske innkjøp og miljøledelse. Den nye innkjøpsveilederen kan lastes ned på www.norgeskristnerad.no.

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Norges Kristne Råd, Den norske Kirke, Frikirken, Frelsesarmeen og KNIF.

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980

Kontakt Norges Kristne Råd

Norges Kristne Råd
23 08 13 00