Nye teknologiske tider

Nye teknologiske tider

​M40 (Den Frie Evangeliske Forsamling, Oslo) har fått installert en Canon fargeproduksjonspresse (imagePress C700) på sitt kontor. På den kopieres det blant annet blader, traktater, plakater og ikke minst bøker!

Det har vært en lang prosess for innkjøp av maskinen og ikke minst utfordringer med å få den plassert i lokalet. Nå er maskinen med en lengde på ca 5 meter på plass i 2. etasje i gammel bygård med vindeltrapp. Fargeproduksjonspressen måtte leveres i flere deler og tas gjennom vindu med spesialkran. Vinduet ble fjernet for anledningen! 

Tre bøker har til nå blitt produsert - ferdig limfrest og heftet! Målet er å betjene flere menigheter innen Den Frie Evangeliske Forsamlinger og ikke minst få kopiert bøker som har vært utsolgt.

Edna Bacelon er den som leder det daglige arbeidet med maskinen og har lært opp flere til å betjene den. Alt blir betjent via et dataprogram og når Edna sender bokordre trådløst tar det ikke mange minuttene før omslaget og bokinnholdet resulterer i en ferdig bok!

Frank Søgaard kontaktet Canon våren 2014 og det ble en lang prosess for vurdering av kostnadene med en slik stor maskin. I mai i år ble det tatt en endelig beslutning og maskinen skulle vært levert 1. september. Det ble da en litt for stor utfordring for de som skulle levere maskinen og bære den opp vindeltrappen, slik at leveringstidspunktet ble utsatt. Nå har maskinen vært i bruk noen uker og da vi i Knif Innkjøp besøkte menigheten, ligger det flere nyproduserte bøker på bordet! Søgaard forteller videre at opplagene varierer fra 25 – 1000 eksemplarer.

- Denne maskinen hadde ikke hadde stått her, hvis ikke Knif Innkjøp hadde inngått en så god avtale med Canon, forteller Søgaard. - Vi får samme pris for kopiering av A3, som for A4. Han skryter også av samarbeidet med Canon og sier at de har vært fantastiske til å stille opp for menigheten og de behovene de hadde.

- Problemet nå er at Canon har for mange nyheter, forteller Søgaard videre med et smil. En god serviceavtale var også utslagsgivende for dette kjøpet og den fungerer helt tilfredsstillende! Her får vi rask og god service.

- Etter hvert skal vi få produsert en brosjyre som sendes alle menighetene innen DFEF, der vi tilbyr dem å benytte dette nye hustrykkeriet til det de trenger av materiell i sin hjemmemenighet.

Menigheten håndterer har også et stort arkiv og bibliotek med frikirkelig kirkehistorie og hvor det ligger mange godbiter som venter på å få nye lesere.

M40 er en internasjonal menighet og med et lederskap fra mange land. Tidlig på 2000-tallet var det snakk om å legge ned menigheten. I dag er den livskraftig og har mange nye medlemmer.

Kanskje kan dette være aktuell for flere av våre medlemmer?

Kontakt gjerne Frank Søgaard for ytterligere informasjon om fargeproduksjonspressen. Du treffer ham på telefon 476 60 435 eller sende ham en e-post: frank.sogaard@gmail.com, eller Tom Aasgaard i Canon, e-post: tom.aasgaard@canon.no


Billedtekst: Fra venstre Tom Aasgaard, Canon, Reza Abootorabi, M40, Frank Søgaard, M40 og Jofred Nesje, Knif Innkjøp