Nyhetsbrev for eiendom er lansert

Nyhetsbrev for eiendom er lansert

Mange abonnerer på våre nyhetsbrev for IT, storhusholdning og samfunn. Nå lanserer vi et nytt nyhetsbrev på utvikling, drift og forvaltning av eiendom. Trykk her for å lese nyhetsbrevet.

Norges største eiendomsselskap

KNIF startet for 30 år siden med forsikringstilbud og eiendomsforvaltning til Kristen-Norge. Våre medlemmer forvalter store og små eiendommer og hvis alt var organisert i én enhet, ville dette vært Norges største eiendomsselskap.

Tidligere beregninger viser at medlemmene forvalter mer enn 3 millioner kvm. og med en samlet markedsverdi vurdert til 80 milliarder kroner. Basert på tallmateriale vi har hentet inn fra Basale, så er utgiftene til forvaltning beregnet til 500 millioner kroner. Det er ikke lagt inn beregninger på utbyggings- eller anskaffelseskostnader og vi har heller ikke lagt inn kirkebygg-areal knyttet til Den norske Kirke. Vi anslår at forhold mellom midler bundet i omløpsmidler (bankinnskudd og fondsplasseringer), sammenlignet med midler bundet i anleggsmidler (eiendom) står i et forhold 1/5.  

De største eiendomskostnadene er knyttet til:

  • 300 millioner kroner: Innvendig og utvendig vedlikehold
  • 100 millioner kroner: Administrasjon og forvaltning
  • 70 millioner kroner: Forsikring
  • 25 millioner kroner: Honorarer til konsulenter
  • 3 millioner kroner: Revisjon
  • 4 millioner kroner: Utleie/eiendomsmegling

Velkommen som leser

I tillegg til relevante innkjøpsavtaler ønsker vi i nyhetsbrevet å fokusere på aktuelle faglige problemstillinger knyttet til eiendomsforvaltning – det være seg teknologisk utvikling, lover og forskrifter eller andre utfordringer.

Nyhetsbrevet vil være aktuell for deg som jobber direkte eller indirekte med drift og forvaltning av eiendom. Det vil være blant annet driftsledere, eiendomssjefer, vaktmestere, økonomi- og administrasjonsledere og daglig ledere.

Gi oss innspill

Ta gjerne kontakt med Kåre Hegle, hegle@knif.no - for å gi innspill til saker som kan være relevante for deg og din virksomhet.

Vi ønsker deg god lesning!


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Hegle
404 05 988