Ny samarbeidspartner på kontor- og forbruksmateriell

Ny samarbeidspartner på kontor- og forbruksmateriell

​Mange av våre virksomheter benytter vår samarbeidsavtale med Staples. Samtidig har det vært ønsker fra medlemmer om mulighet for andre leverandører i dette markedet. Knif Innkjøp har hatt en lengre prossess og har nå inngått samarbeidsavtale med Norengros AS.

Avtalen med Staples vil forsatt være gjeldende. Det nye er at dere vll nå kunne handle på fremforhandlede KNIF-priser hos Norengros, på tilsvarende måte som det er i dag hos Staples.

NorEngros AS er en viktig leverandør av forbruksvarer til privat og offentlig sektor. Virksomheten er landsdekkene og en totalleverandør innenfor forbruksvarer.

Den umiddelbare konsekvens er at dere som i dag er kunder hos Norengros uten egen avtale, vil bli overført til vår nye avtale. Dere vil dermed nyte godt av KNIF-priser og vilkår. Norengros AS vil sende dere direkte informasjon om dette.

Trykk her for mer informasjon om avtalen med Norengros AS.Kontakt Knif Innkjøp

Åshild Eklund
404 08 991

Kontakt Norengros grossist

Kontakt din lokale grossist