Nytt forhandlingsfellesskap styrker konkurransekraften

Nytt forhandlingsfellesskap styrker konkurransekraften

3. september inngikk NHO Reiseliv Innkjøpskjeden og Knif Innkjøp en samarbeidsavtale for å fremforhandle og vedlikeholde konkurransedyktige innkjøpsavtaler innen storhusholdning og danner et grossistuavhengig forhandlingsfellesskap. Betingelsene for medlemskap i de respektive kjedene vil være de samme og virksomhetene vil fortsette hver for seg som selvstendige og uavhengige virksomheter.

Knif Innkjøp sine medlemsbetingelser vil bestå som i dag.

Bærekraft og grossistuavhengig

– Vi har opplevd en kraftig vekst innen storhusholdning de siste årene, og vi håper og tror samarbeidet med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil legge grunnlag for ytterligere vekst, samt profesjonalisering på bærekraft, sier forhandlingssjef i Knif Innkjøp, Kåre Hegle. Det er viktig for oss å samarbeide med en innkjøpskjede som er grossistuavhengig, og vi håper dette vil styrke de allerede gode relasjonene vi har med våre avtaleleverandører, understreker han.

Positivt for storhusholdningsbransjen

– Medlemmene i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden vil få nytte av dette og vi tror det vil være positivt for alle aktører i storhusholdningsbransjen. Vi opplever økende konkurranse fra de grossisteide innkjøpskjedene og det er derfor viktig for frie kjeder å kunne stå sammen. Det var naturlig for oss å henvende oss til KNIF, da vi ønsket å danne et forhandlingsfelleskap. Vi har aldri sett på hverandre som konkurrenter og vi har gjensidig respekt for hverandre. Vi jobber begge med bærekraftige avtaler og er opptatt av etikk og miljø. Dette vil vi gjerne ha med oss inn i forhandlinger og på veien mot NHO Reiseliv Innkjøpskjedens mål om 5 mrd kroner i omsetning i 2020, sier Morten Karlsen, direktør innkjøp og verving i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden.

Mer informasjon

Ønsker du mer informasjon om det nye innkjøpssamarbeidet, kontakt gjerne forhandlingssjef Kåre Hegle, e-post: hegle@knif.no eller salgssjef storhusholdning Jan Tore Risdal, risdal@knif.no


Bildetekst: Morten Karlsen, Heidi Ellefsen Ihlstrøm i NHO Reiseliv Innkjøpskjeden sammen med Kåre Hegle og Jan Tore Risdal i Knif Innkjøp ser frem til å samarbeide om bedre betingelser for medlemmene.

Kontakt Knif Innkjøp

Jan Tore B. Risdal
404 05 994

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Hegle
404 05 988

Kontakt NHO Reiseliv Innkjøpskjeden

Morten Karlsen
481 82 000