Gjenbruksbutikkene med egen bransjeforening – Omatt

Gjenbruksbutikkene med egen bransjeforening – Omatt

Gjenbruksbutikkene møter utfordringer lokalt, regionalt og nasjonalt. Ofte faller de mellom to stoler da det ikke eksisterer tilpassede nasjonale retningslinjer, og må forholde seg til et rammeverk laget for kommersielle aktører. Dermed er gjenbruksbutikkene lett utsatt for ulik skjønnsmessig behandling lokalt. Et kjent eksempel er når det skal leveres innsamlede klær og gjenstander som de ikke får solgt i butikkene. Noen steder leveres dette kostnadsfritt, mens andre steder må det betales samme pris som for bedrifter.

Den nye bransjeforeningen Omatt skal jobbe for å bedre rammevilkårene for ideelle gjenbruksaktører. I tillegg skal foreningen fremme samarbeid og erfaringsutveksling mellom aktørene i bransjen.

Bedre rammebetingelser

Styreleder Lillian Dombestein og daglig leder i Galleri Normisjon, sier – Det blir stadig flere gjenbruksbutikker i Norge. Derfor må vi som driver butikker på frivillig grunnlag, og med så lave kostnader som mulig, stå sammen for å sikre de rettigheter vi har i dag. Det trengs en større bevisstgjøring inn mot våre styremakter om betydningen av arbeidet vi gjør for folk og samfunn. Jeg ser fram til å jobbe med Omatt fordi jeg tror foreningen kan gjøre en forskjell for bransjen i tiden som kommer.

En viktig samfunnsaktør

Magne Rydland er ansatt som daglig 
leder i Omatt i en 20 prosent stilling. Han forteller at han har høye ambisjoner for Omatt. – Vi skal bli en synlig og viktig samfunnsaktør som er med på å realisere vårt miljøansvar. Da må vi redusere forbruket. Våre mange tusen frivillige utgjør allerede en forskjell i så måte. Omatt sine medlemsorganisasjoner gjør en betydelige innsats gjennom det humanitære arbeidet som utføres i alle verdensdeler. Vi realiserer menneskeverdet, forteller Rydland entusiastisk.

Organisasjonene bak Omatt engasjerer rund 4.000 frivillige som jobber med gjenbruk i mer enn 100 butikker på landsbasis. Medlemsorganisasjonene er NMS Gjenbruk, Galleri Normisjon, Stiftelsen Reto for håp, Maritastiftelsen, Indremisjonsforbundet, Ny start i Øst og NLM Gjenbruk. Omatt er i dialog med flere organisasjoner, og ønsker alle ideelle gjenbruksaktører velkommen.

Ta gjerne kontakt med Magne Rydland for mer informasjon.


Bildetekst:
Nesten hele styret var samlet da Omatt ble stiftet. Fra venstre Lillian Dombestein, styreleder (Galleri Normisjon), Nils Rune Kind, 2. vara (Maritastiftelsen), Turid Øyre Øygaard, 1. vara (NMS Gjenbruk), Magne Rydland, daglig leder i Omatt, Tommy Eriksen, nestleder (NLM Gjenbruk); Helge Valrygg, (Reto for håp). Ina Kjøstvedt (NMS Gjenbruk) var ikke til stede da bildet ble tatt.


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980

Kontakt Omatt

Magne Rydland
906 06 027