Sjekk pensjonskalkulatoren og din forvaltningsprofil

Sjekk pensjonskalkulatoren og din forvaltningsprofil

Mange arbeidstakere syns pensjon kan være et krevende tema. Pensjonen for den enkelte er tredelt, en del fra folketrygden, en fra arbeidsgiver og fra egen sparing.

Pensjonskalkulator og forvaltningsprofil

Arbeidsgiver velger for de ansatte en startprofil og så er det opp til den enkelte å velge hvilken forvaltningsprofil (risiko) man ønsker å benytte. I DNB sin pensjonskalkulator "Min pensjon" får du oversikt over din pensjon, samt at du kan velge hvilken forvaltningsprofil du ønsker.

Ett eksempel

En person jobber 100 prosent og er 43 år. Personen har da lang "horisont" fram til pensjon og kan selv velge en annen forvaltningsprofil, med høyere aksjeandel fordi det antas å gi en sterkere avkastning over tid, enn renter og obligasjoner. Det vil si at man får en bedre pensjon med høyre avkastning.

Logg deg inn med BankID

Trykk her for å logge deg inn med BankID og du kommer rett til "Min pensjon".

Pensjonsavtale med DNB Liv

Medlemsorganisasjonene i Knif Innkjøp kan benytte pensjonsavtalen (tjenestepensjon for ansatte) med DNB Liv. Vil du vite hvor mye din organisasjon kan spare på å flytte pensjonsavtalen til DNB Liv, kontakt avtaleansvarlig Erik Wilberg.

Rådgivning

Knif Innkjøp fungerer som et forsterkende serviceledd og samarbeider med DNB Liv om å gi både arbeidsgivere og ansatte rådgivning og informasjon om pensjon.


Kontakt Knif Innkjøp

Erik Wilberg
404 08 987

Kontakt DNB Livsforsikring

Nils Erik Ormberg
901 19 237