Personalendringer i Knif Innkjøp

Personalendringer i Knif Innkjøp

Gjennom Knif Samfunn jobber Knif Innkjøp med påvirkning av politiske rammebetingelser og økonomiske rammevilkår. I flere år ledet Gunnar Husan dette arbeidet.

Jan Tore Risdal

har hatt ansvaret for Knif Samfunn den siste tiden. Fra 15. august fortsetter han med andre oppgaver og vil fra samme dato være stasjonert i Kristiansand.

Kåre Rønningen

med sin familie, har i en fire-års periode vært utsending i Vietnam for Misjonsalliansen. Han kommer nå tilbake i august og vil da blant annet ta over den daglige oppfølgingen av Knif Samfunn, samt lede kommunikasjonsarbeidet i Knif Innkjøp.

Helge Simonnes

Parallelt med dette har KNIF engasjert Helge Simonnes for å kartlegge hva dere som medlemmer, ønsker at vi skal prioritere av saker innenfor Knif Samfunn de neste årene. Han kommer til å kontakte et utvalg av medlemsorganisasjonene i denne prosessen, så ta godt imot ham.

Har du innspill kontakt gjerne Fridtjof Leif Gillebo.

Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996