Vi har forlenget telefoniavtalen med Phonero

Vi har forlenget telefoniavtalen med Phonero

Knif Innkjøp har hatt et langsiktig samarbeid (bedriftsavtale) med Phonero og avtalen er ytterligere forlenget ett år til.

I løpet av 2016 vil avtalen konkurranseutsettes i samarbeid med Den norske kirke. Hensikten er å få til en ny avtale som også tilfredstiller krav etter "Lov om offentlige anskaffelser". 

Dersom din organisasjon ikke allerede har en bedriftsavtale med Phonero, kontakt gjerne Håkon Solvang hos Phonero, slilk at du får en oversikt over ha din organisasjon kan spare på teleavtalen.

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Phonero

Håkon Solvang
970 02 121