Vinner av Sareptaprisen for 2016

Vinner av Sareptaprisen for 2016

Et av høydepunktene på KNIF-dagen 26. april 2017 var overrekkelsen av Sareptaprisen for 2016. Mange av medlemmene hadde sendt inn forslag og det var mer enn 50 kandidater til prisen.

Sareptaprisen for 2016 ble tildelt Matsentralen

for sitt unike samarbeidsprosjekt på tvers av organisasjoner, myndigheter og næringsliv, samt at prosjektet har en betydelig miljømessig effekt, og ikke minst er til uvurderlig hjelp for titusener av vanskeligstilte mennesker.

En stolt leder av Matsentralen Christiano Aubert mottok prisen av statsminister Erna Solberg og juryleder Gunnar Husan


Christiano Aubert i Matsentralen, sier om prisen: Sareptaprisen betyr ekstremt mye for oss, og vi vil rette en stor takk til juryen, KNIF og Sparebanken Sør for tildelingen. Men vi hadde ikke klart å skape mye ut av lite uten solid støtte fra alle våre leverandører som donerer overskuddsmat til oss, og ikke minst alle de veldedige virksomhetene som utrettelig jobber hver eneste dag med å gjøre hverdagen litt lettere for utallige vanskeligstilte! Et måltid mat i rolige omgivelser er en kjærkommen pause i en tøff hverdag.

Sareptaprisen på 100 000 kroner betyr at vi kan omfordele mat tilsvarende 60 000 måltider – altså 60 000 pauser fra en vanskelig situasjon. Og i tillegg betyr 100 000 kroner at vi sparer miljøet for 90 000 kg CO2. Så Sareptaprisen er så mye mer enn bare en stor sjekk!"

Vi gratulerer Matsentralen med Sareptaprisen for 2016


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980