Nominér din kandidat til Sareptaprisen 2018

Nominér din kandidat til Sareptaprisen 2018

Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og KNIF for å skape oppmerksomhet omkring verdiskapningsarbeidet som skjer innenfor Kristen-Norge ut ifra en tolkning av "å få mye ut av lite".


Sareptaprisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller forening som er knyttet til Kristen-Norge, og som på en særskilt måte "med iver og tro" over tid eller av merkbart omfang, har gjort seg fortjent til prisen.

Prisen består av et kunstverk av Per Fronth og 100 000 kroner.

Juryen består av Gunnar Husan, juryleder, Stein Hannevik (arbeidende styreleder i Sparebanken Sør) og Siri Kalvatn (styreleder i KNIF).

Tidligere vinnere er:

Trykk her for mer informasjon om Sareptaprisen og tidligere vinnere.

"Dette er helt fantastisk. Et er utrolig inspirerende, oppmuntrende og en ære."

Ragnhild Hiis Ånestad, vinner av Sareptaprisen 2017

Nominasjonsfristen var 1. februar 2019


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980