Sareptaprisen gir anerkjennelse og inspirasjon

Sareptaprisen gir anerkjennelse og inspirasjon

Bare to år etter Sareptaprisen ble startet av Sparebanken Sør (da Pluss) og Knif Innkjøp har prisen allerede blitt en suksess med mange gode nominerte kandidater og verdige vinnere. Ambisjonen med Sareptaprisen er at den skal skape oppmerksomhet rundt all den positive verdiskapningen som skjer innen Kristen-Norge, ved å fremheve noen som får «mye ut av lite».

«Stiftelsen Skjærgårdsgospel» var en verdig vinner av Sareptaprisen for 2015

– Vi ble både glade og stolte over å få prisen. Prisen var en stor anerkjennelse for det arbeidet vi driver, og ikke minst for at vi bruker de økonomiske ressursene våre fornuftig og riktig. Mange har fremhevet at vi år etter år klarer oss i et krevende, utfordrende og ustabilt «marked» som festivalmarkedet er. Prisen har betydd mye internt og gitt oss stor inspirasjon til videre arbeid." Daglig leder Jarle Storebø.

I 2014 og 2015 ble prisen delt ut på KNIF-Sør seminaret i Kristiansand. For å skape enda mer blest og oppmerksomhet for prisen og prisvinneren, har Sparebanken Sør og Knif Innkjøp besluttet at Sareptaprisen flyttes til KNIF-dagen 2017.

Sareptaprisen deles ut på KNIF-dagen 2017

KNIF-dagen har utviklet seg til å bli en viktig møteplass med mange hundre deltakere fra hele Kristen-Norge. Vi ønsker dessuten å få med oss verdiskapende tiltak som har skjedd i hele 2016 og flytter derfor nominasjonsfristen til 1. februar 2017.

Nominasjonsfrist 1. februar 2017

Alle kandidater som ble nominert innen 1. mai 2016, vil naturligvis være med og bli vurdert av juryen sammen med nye kandidater. Husk at ny nominasjonsfrist er 1. februar 2017.

Sareptaprisen er innstiftet for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapningsarbeidet som skjer innenfor Kristen-Norge ut fra en tolkning om "å få mye ut av lite".

Prisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller forening som knyttes til Kristen-Norge og som på en særskilt måte ”med iver og i tro” over tid eller av merkbart omfang, har gjort seg fortjent til prisen. Trykk her for mer informasjon om Sareptaprisen og nominasjon av kandidater.


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980