Siste nytt fra XRM-prosjektet

Siste nytt fra XRM-prosjektet

​I 2015 ble Bjørn Magne Heier ansatt i KNIF for å igangsette arbeidet med et nytt system innen medlem- og giverområdet. Dette er et samarbeid mellom Frelsesarmeen, KNIF og Xledger.

Fra 1. januar 2016 er Bjørn Magne Heier ansatt i Xledger som prosjekt- og fagansvarlig og samarbeidet styrkes dermed ytterligere.

Etter planen skal Frelsesarmeen lansere dette nye IT-systemet til sommeren. Dette takket være stor arbeidsinnsats fra både Bjørn Magne Heier, Frelsesarmeen og Xledger.

Ønsker du mer informasjon om XRM-prosjektet, kontakt gjerne direktør Fridtjof Leif Gillebo, e-post: gillebo@knif.no

Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996