Solborg Folkehøgskole sparer mye penger på å bruke innkjøpsavtalene

Solborg Folkehøgskole sparer mye penger på å bruke innkjøpsavtalene

Knif Innkjøp tilbyr medlemmene gunstige innkjøpsavtaler.  Med over hundre avtaler dekkes det meste innen varer og tjenester. Det avgjørende er naturligvis at avtalene blir tatt i bruk.

Solborg Folkehøgskole – en av de største folkehøgskolene, er godt fornøyd med å spare betydelige summer på avtalene til Knif Innkjøp og benytter mange av innkjøpsavtalene og har gjort det i flere år.

En opptelling viser at folkehøgskolen bruker i dag 12 av Knif Innkjøp sine innkjøpsavtaler – alt fra bank og pensjon til mat, forbruksmateriell, strøm og reiser. Skolens mangeårige rektor Kjell Konstali har fulgt Knif innkjøp gjennom flere år og er godt fornøyd med avtaleutvidelsene som har skjedd de siste årene.

Det avgjørende er avtalevilkårene, riktige produkter og mindre kostnader

Før skolen tar i bruk en ny innkjøpsavtale tar de en nøye gjennomgang, slik at de sikrer seg at de får de beste avtalevilkårene, riktige produkter og ikke minst sparer penger.

Sparebanken Sør har mange folkehøgskoler som kunder, en av disse er Solborg og Konstali forteller at de har spart mye på renteutgiftene.

Konstali forteller at Knif Innkjøp er en viktig samarbeidspartner, både når det gjelder rådgivning og innkjøp. – Vi har hatt god nytte av samarbeidet, både i forhold til kvalitet og ikke minst kostnadsbesparelser. Etter at vi inngikk Knif-avtale med ASKO får vi nå bonus etter hvor mye vi handler og det utgjør betydelige beløp i året, forteller han.

To av de ansatte i Knif Innkjøp har som hovedoppgave å besøke kunder for oppfølging og da spesielt de som bruker storhusholdningsavtalene. Konstali forteller at de er godt fornøyd med informasjonen de får og at de som kommer på besøk, er flinke til å lytte til deres behov og ønsker.

Ønsker du besøk av Knif Innkjøp?

Ta gjerne kontakt på post@knif.no

Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30