Førstehjemslån – beste rente på boliglån

Førstehjemslån – beste rente på boliglån

Søk om førstehjemslån

Avtalen med Sparebanken Sør gir deg som er ansatt i fast stilling et unikt tilbud om banktjenester med gunstige vilkår på lån og innskudd.

Nytt banktilbud for deg mellom 18-34 år og skal kjøpe bolig for første gang:

Førstehjemslån til 2,15 % rente på opptil 85 % av boligens verdi med pant i boligen. 


 (Effektiv rente fra 2,23 %)

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818

Kontakt Sparebanken Sør

Christen Puntervold
958 30 113