Storsalen fikk eksperthjelp fra Knif Regnskap

Storsalen fikk eksperthjelp fra Knif Regnskap

Når en ressursperson slutter i en stilling, kan mange oppleve at det blir problemer med å finne en god erstatning. Solveig Tveitereid, daglig leder i Storsalen i Oslo, forteller at slik var det også for dem, da deres mangeårige økonomileder sluttet.

– Det er ikke enkelt å ansette en økonomileder i en liten stillingsprosent. Vi måtte tenke nytt og se på nye løsninger, samtidig som det var viktig for oss å beholde kontrollen og oversikten vi hadde hatt. Vi tok kontakt med KNIF for å høre om de kunne bistå, forteller hun.  

Godt fornøyd med Knif Regnskap

Nå har Storsalen benyttet Knif Regnskap sine konsulenttjenester i omtrent ett år, og Tveitereid forteller om en trygg hverdag. – Det er en stor støtte at Knif Regnskap har ekspertise der vi ikke har det selv, sier hun og trekker frem at kontaktpersonen de har, også innhenter ekspertise fra andre spesialister i Knif Regnskap.

– De har hjulpet oss med et enklere styringsverktøy, noe som har forenklet våre beslutningsprosesser. Dessuten har vi oppnådd bedre rutiner og større regnskapsforståelse, forteller Tveitereid. Da økonomilederen sluttet hadde Storsalen behov for bistand både i forbindelse med budsjettering, analyse, rapportering samt kontering og oppfølging av regnskapsfører og revisor.  

– Vi er godt fornøyd med å ha et kontaktledd som har kompetanse. Det er viktig å ha en relasjon til en person som skjønner at daglig leder i mindre grad ønsker å holde på med regnskap og tall, avslutter Solveig Tveitereid fornøyd.

Knif Regnskap tilbyr konsulentbistand og rådgivning:

  • Budsjett/prognoser
  • Analyse
  • Økonomi
  • Administrasjon
  • Innsamlingsverktøy
  • Rutineoppgaver

Mer informasjon

Trykk her for mer informasjon på Knif Regnskap sin nettside.

Kontakt Knif Regnskap AS

kontakt@knifregnskap.no
404 32 400