TeleComputing – ny samarbeidspartner på IT-drift

TeleComputing – ny samarbeidspartner på IT-drift

Mange av medlemmene har etterspurt en avtale innen IT-drift. Avtalen er nå 
en realitet og tilbyr gunstige vilkår. Den gir også tilgang til nyttig digital kompetanse og gode IT-løsninger som vil passe den enkelte virksomhet meget godt. Visolit (tidligere TeleComputing AS) ble i 2017 kåret av Microsoft til beste leverandør av hybride skytjenester blant 400 andre IT-driftsleverandører fra 40 land.

Paradigmeskifte

Det skjer i dag en rask utvikling innen IT og IT-driftsløsninger. Man kan kalle det et paradigmeskifte, 
der overgangen til skydrift har eksplodert. Samtidig har det skjedd en modning hos IT-leverandørene til 
å levere mer standardiserte løsninger. Dette har vært medvirkende årsaker til at Knif Innkjøp nå har fått en 
ny avtale og samarbeidspartner innenfor IT-driftsløsninger.

Innovativ leverandør

Visolit er en innovativ leverandør og har siden 1997 jobbet med utvikling av IT-drift og skytjenester både i Norge og internasjonalt. Selskapet er landsdekkende og har erfaring fra tilsvarende kundegruppe som medlemmene i KNIF representerer. Visolit har derfor gode forutsetninger til å levere IT-
tjenester til den sammensatte medlemsgruppen KNIF representerer.

Tilbyr digital kompetanse og gode IT-løsninger

Avtalen tilbyr gunstige vilkår med riktige priser. Den gir også tilgang til nyttig digital kompetanse og gode IT-løsninger som vil passe Kristen-Norge og den enkelte virksomhet meget godt. IT-driftsavtalen vil være tilgjengelig for alle i Kristen-Norge som drifter små eller store IT-systemer.

– Knif Innkjøp ønsket å satse på en innovativ leverandør sier prosjektleder Anders Hverven i Knif Innkjøp. – Vi opplever allerede en stor interesse for avtalen og dette nye samarbeidet, forteller han. Trykk her for mer informasjon om avtalen på IT-drift og skytjenester.


På bildet sees bak fra venstre Lars David Klausen, TeleComputing, Kåre Hegle, Knif Innkjøp, Jan-Erik Alvik, TeleComputing, Anders Hverven, Knif Innkjøp og Hallvard Eide, TeleComputing. Foran fra venstre Karl Gunnar Opdal, Knif Innkjøp, Jofred Nesje, Knif Innkjøp og Kjetil Rosnes, TeleComputing.


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Hegle
404 05 988

Kontakt Visolit

Kjetil Rosnes
930 88 800