Mange gode innspill til statsbudsjettet

Mange gode innspill til statsbudsjettet

På "Tirsdagskaffen" 1. november fikk medlemmene i KNIF gitt viktige innspill til lederen av Stortingets finanskomite, Hans Olav Syversen (KrF), dagen før budsjettforhandlingene startet i Stortinget.

Syversen poengterte aktuelle saker for de deltakerne som møtte opp og hadde tilpasset informasjonen om statsbudsjettet til de ulike organisasjoner som var til stede. 

Han nevnte innledningsvis at budsjettet var godt tilpasset dagens situasjon i norsk økonomi og temaene skattefradrag, momskompensasjon, bistand, rammebetingelser for rusomsorgen og utdanningssektoren.

Nærmere 30 deltakere deltok. De hadde satt av tid til å få med seg siste nytt om statsbudsjettet og de kommende forhandlingene.


Kontakt Knif Samfunn

Kåre Rønningen
404 05 980