God vekst på innkjøpsavtalene

God vekst på innkjøpsavtalene

Medlemmene handlet for 392 millioner kroner gjennom innkjøpsavtalene i 2017, en økning på 27 millioner kroner eller en vekst på åtte prosent fra 2016. Spesielt bra har veksten vært i avtalene for strøm, reiseliv og kontor & administrasjon.

13 milliarder kroner i Sparebanken Sør

I tillegg kommer avtalene innenfor bank, kapitalforvaltning og pensjon som også hadde en meget bra vekst i 2017. Størst av disse avtalene er bankavtalen med Sparebanken Sør hvor våre medlemmer har plassert innskudd og lån for nærmere 13 milliarder kroner. Bruken av kapitalforvaltningsavtalen med Danske Invest øker også år for år. I 2017 passerte forvaltet kapital 1,3 milliarder kroner. Pensjonsavtalen med DNB Liv vokser og hadde en premieinnbetaling på 145 millioner kroner.

– Det er gledelig for oss å registrere at alle avtaleområdene til Knif Innkjøp øker i popularitet hos medlemmene våre. Veksten i 2017 viser at vi gjennom flere år har klart å fremforhandle relevante avtaler med gode priser. Det betyr økte besparelser for kundene våre, sier Karl Gunnar Opdal, leder av Knif Innkjøp.

7,5 millioner kroner i bonusutbetalinger

Økt bruk av avtalene betyr også økte bonusutbetalinger til medlemmene. For 2017 vil Knif Innkjøp betale ut i overkant av 7,5 millioner kroner i bonuser til medlemmene som har brukt KNIF-avtalene innenfor storhusholdning.

– Vi liker å se på medlemmene våre som kunder. Vi må hver dag levere gode produkter som konkurrerer både på kvalitet og pris. Det at vi betaler ut bonuser til de kundene som bruker oss mye over tid, er viktig for oss, sier Karl Gunnar avslutningsvis.

Mer informasjon

Ønsker du å benytte deg av en eller flere av avtalene, ta gjerne kontakt med Erik Wilberg, e-post: wilberg@knif.no

Kontakt Knif Innkjøp

Karl Gunnar Opdal
952 35 818