Snart lansering av XRM-prosjektet

Snart lansering av XRM-prosjektet

Siden 2014 har Frelsesarmeen, Xlegder og KNIF arbeidet med et større prosjekt innen inntektsskapende arbeid – XRM-prosjektet. Målet har vært et datasystem for håndtering og oppfølging av medlemmer og givere på en felles plattform, samt alle andre relasjoner en organisasjon kan ha. Samtidig har ønsket vært å få på plass en standardløsning og som også skulle være fleksibel nok til å dekke medlemmenes behov.

Det har vært stor interesse for prosjektet og i 2015 ble Bjørn Magne Heier ansatt hos KNIF, for å igangsette arbeidet. Fra 2016 ble prosjektet ytterligere forsterket da Bjørn Magne Heier, fra januar ble ansatt hos Xlegder som prosjekt- og fagansvarlig.

Programmet er nå i testfasen og implementeringen hos Frelsesarmeen vil skje i oktober 2016.

Her et bilde fra siste prosjektmøtet. Fra venstre Thorgeir Nybo, Frelsesarmeen, Stig Sperrevik, Frelsesarmeen, Fridtjof Leif Gillebo, KNIF, Kåre Hegle, Knif Innkjøp, Bjørn Magne Heier, Xledger, Helge Strømme, Xledger og Eivind Berger-Lorentzen, Xledger.

Ta gjerne kontakt for mer informasjon.

Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996