Energiseminar 2. mars for storbrukere av strøm

Energiseminar 2. mars for storbrukere av strøm

I samarbeid med Fjordkraft og Statkraft ble det holdt et seminar for storbrukere av strøm 2. mars.

Fjordkraft tilbyr tre strømprodukter (Knif Sikret 30, Knif Sikret 50 og KNIF Spot). Det er ønskelig å legge til rette for at medlemmene velger det strømproduktet som er best tilpasset den enkelte virksomhet. For storbrukerne var det interessant å få mer inngående informasjon om de ulike produktene, siden kjøp av elektrisk kraft utgjør store kostnader for disse medlemmene.

Statkraft

Statkraft står for handelen av sikrings-kontraktene i «Knif Sikret 30» og «Knif Sikret 50». De kunne fortelle om endringer i kraftmarkedet, som nå blant annet skjer med økt tilgang på sol- og vind-energi. Seminaret ble holdt i Statkraft sine lokaler på Lysaker, Oslo.

Trykk her for mer informasjon om strømavtalen med Fjordkraft.

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Hegle
404 05 988

Kontakt Fjordkraft

Lars Petter Lovik
915 79 686