Ny stortingsmelding om frivillighetspolitikken

Ny stortingsmelding om frivillighetspolitikken

Regjeringen har bestilt en ny stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken. Mandag 12. juni ble det første innspillsmøtet avholdt, med over 100 representanter til stede.

Stortingsmeldingen er ventet å gi stor betydning for fremtidige rammevilkår for alle frivillige og ideelle organisasjoner.


I invitasjonen til møtet ble organisasjonene invitert til å gi tilbakemeldinger rundt følgende tema:

  • Hvordan kan staten best legge til rette for deltakelse og frivillig aktivitet i dag og i framtiden?
  • Hvilke temaer er de viktigst at blir berørt i en stortingsmelding om den statlige frivillighetspolitikken?
  • Hvordan kan staten best legge til rette for nye former for frivillighet og rekruttering av unge frivillige?
  • Hvordan bør staten forholde seg til de ulike formene for frivillighet i Norge?

Viktige punkter ble løftet frem

Temaer som gikk igjen var blant annet: lokaler, barn/eldre, inkludering, forutsigbare økonomiske rammebetingelser og integreringsarbeid. Trykk her for å lese mer om innspillsmøtet og se opptaket på regjeringens hjemmesider.

De tre beste forslagene inviteres til lunsj med kulturministeren

Kulturminister Linda Hofstad Helleland inviterte på slutten av møtet til å komme med gode forslag på frivillighet.
De tre beste inviteres til lunsj ministeren for å legge frem sine forslag.

Innspill sendes til frivillighetsmelding@kud.dep.no innen tirsdag 1. august 2017.

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980