Nytt om avtalen på IT-drift og skytjenester

Nytt om avtalen på IT-drift og skytjenester

Det har vært meget god respons fra medlemmene etter lansering av IT-driftsavtalen i september med TeleComputing. De første kontraktene er allerede signert.

Behovsanalyser til mange interesserte medlemmer

Mange kundebesøk har vært avholdt siden september og TeleComputing produserer behovsanalyser og tilbud så "blekket spruter". Den største avtalen hittil, er gjort med Knif Regnskap og de har nå undertegnet kontrakt. For Knif Regnskap er dette et strategisk valg og vil gi god synergieffekt av samarbeidet.

Trykk her for mer informasjon om av avtalen på IT-drift og skytjenester.

SharePoint og samhandling

Andre nyheter innen IT-området er at vi har startet forhandlinger om en rammeavtale på tjenester rundt SharePoint og samhandling. TeleComputing leverer IT driftstjenester og vi ønsker å komplimentere med Microsoft verktøypakke som ligger i Office 365.

Noen leverandører av disse tjenestene er derfor invitert til forhandlinger om en rammeavtale. Vi regner med at avtalen vil være på plass innen utgangen av 2016. Har din organisasjon behov for Sharepoint og samhandling, så gi gjerne oss i Knif Innkjøp innspill på dette.

Ta gjerne kontakt med oss i Knif Innkjøp

Har du spørsmål rundt avtalen med TeleComputing eller andre spørsmål, ta gjerne kontakt med oss i Knif Innkjøp.

På bildet sees til venstre Kjetil Rosnes, TeleComputing og Kim B. Pedersen, Knif Regnskap.


Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142