Nye strømprodukter

Nye strømprodukter

Knif Innkjøp har i lengre tid jobbet fram et nytt konsept for strømavtalen, både for medlemsorganisasjonene og ansatte. Bakgrunnen har vært et ønske om ett bredere produktspekter, som dekket flere behov og ikke bare et sikringsprodukt.

Ny produktmiks

Produktmiksen er nå klar og består av sikringsprodukter med 50 og 30 prosent og et spotprodukt. Produktnavnene blir "Knif Sikret 50", "Knif Sikret 30" og "Knif Spotavtale".

Informasjon til virksomhetene

Virksomhetene som er på dagens strømavtale er automatisk overført til "Knif Sikret 50".  Dette nye produktet har samme sikringsgrad og sikringspris som tidligere avtale og vil gjelde ut 2016. Fjordkraft har tatt seg av det praktiske med overføringen til «Knif Sikret 50» og din virksomhet trenger derfor ikke å foreta seg noe.

"Knif Sikret 30" og "Knif Spot" gir større fleksibilitet med hensyn til ønsket sikringsgrad og dekker flere behov hos medlemmene. Dere kan selv ta stilling til om dere ønsker å beholde «Knif Sikret 50» eller ønsker å benytte de to andre produktene «Knif Sikret 30» og «Knif Spot»..

Ny avtale undertegnet

Den nye avtalen ble undertegnet 21. juni. På bildet fra venstre Lars Petter Lovik, Fjordkraft, Kåre Hegle, Knif Innkjøp, Ingborg Cecilie Morken, Fjordkraft, Fridtjof Leif Gillebo, KNIF og Øistein Prestø, Fjordkraft.

Foto: Fjordkraft


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Hegle
404 05 988

Kontakt Fjordkraft

Lars Petter Lovik
915 79 686