Prosedyre for oppsigelse av nåværende teleavtale

Prosedyre for oppsigelse av nåværende teleavtale

For å kunne benytte vår nye teleavtale med Get TDC, må du si opp eksisterende teleavtale.

Velg gjerne følgende prosedyre for oppsigelse:

Steg 1: Oppsigelse
Send skriftlig oppsigelse til eksisterende leverandør av teletjenester og følgende oppsigelsestekst kan benyttes: "Vi (kundenavn/ info) ønsker å si opp alle våre abonnement hos (leverandør). Vi er klar over oppsigelsestid og ønsker at disse skal løpe ut denne og eksisterende avtaleperiode. Deretter vil våre numre utporteres. Vennligst send oss en oppdatert liste over nummer/ tjenester med bindingstid sammen med dato for utløp og bruddgebyr på hvert enkelt nummer. Det presiseres at vi ikke ønsker nytt tilbud fra dere."

Steg 2: Dokumentasjon
Husk å ta vare på bekreftelsen og tilbakemeldingen du får fra din eksisterende teleleverandør.

Steg 3: Bestilling hos Get TDC
Når svar foreligger bestilles portering hos TDC. Legg gjerne med tilbakemeldingen fra din eksisterende teleleverandør. Send bestillingen til Nina Rogan hos Get TDC.

Mulighet for behovsanalyse

Hvis dere ønsker behovsanalyse, kontakt Get TDC for mer informasjon. 

Trykk her for mer informasjon om Get TDC og dekning.

Trykk her for mer informasjon om vår nye teleavtale med Get TDC


Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142

Kontakt Telia

Salg
(924) 05 051