Status for nye innkjøpsavtaler innenfor telefoni og IT-drift

Status for nye innkjøpsavtaler innenfor telefoni og IT-drift

Kirkepartner IKT og Knif Innkjøp har etablert en rammeavtale for innkjøp av mobiltelefoni etter Lov om offentlige anskaffelser. Da fristen for levering av tilbud passerte 1. juni, viste det seg at det var stor interesse blant leverandørene innen telefoni. Vi er nå i forhandlinger med fem aktuelle leverandører og det forventes at en endelig evaluering og tildeling vil kunne skje i løpet av oktober 2016.

Mobiltelefoni

Den grunnleggende tjenesten som tilbys alle KNIF medlemmer, inkludert Den norske kirke, er mobiltelefoni og mobilt sentralbord gjennom den nye telefoniavtalen.

Den norske kirke

Kirkepartner IKT tilbyr virksomhetene innen Den norske kirke å integrere tjenesten mobilt sentralbord med Kirkepartner Basis og Outlook kalender og adresseregister.

Andre medlemsorganisasjoner

Fra leverandøren Knif Innkjøp tegner IT-driftsavtale med, vil andre medlemsorganisasjoner som trenger det, få tilbud om tjenester med integrasjon mot Outlook, Skype for business og Office 365.

Ny IT-driftsavtale lanseres torsdag 22. september

Ny driftsavtale lanseres på IT-forum, torsdag 22. september. Avtalen vil gi dere tilgang til en samarbeidspartner som kan dekker de fleste IT-behov. Når samarbeidspartner er valgt, og avtalen er lansert, vil vi kunne tilby et helt annet tilbud, enn det vi har hatt tidligere. Trykk her for mer informasjon og påmelding til IT-forum 22. september.

Hva med Phonero – vår samarbeidspartner innenfor telefoni?

Phonero har selgere som nå jobber aktivt for å få våre medlemmer, som er på den nåværende avtalen til å signere en bindingsavtale. Den vil gjelde for to år fra signeringsdato. Vinner Phonero ny kontrakt er dette ikke noe problem. Dersom Phonero ikke blir valgt, har dere da bundet dere to år frem. Vi oppfordrer derfor til å være tilbakeholden med å signere ny bindingsavtale, frem til ny samarbeidspartner er valgt.

Vi kommer tilbake med mer informasjon om IT-driftsavtale og hvor langt vi er i prosessen med ny teleavtale, blant annet på IT-forum 22. september og i diverse nyhetsbrev ut over høsten.

Trykk her for påmelding til nyhetsbrevene. Har du andre spørsmål, kontakt gjerne Jofred Nesje eller Anders Hverven.

Kontakt Knif Innkjøp

Jofred Nesje
474 04 142