XRM-prosjektet

XRM-prosjektet

​Knif Innkjøp har i noe tid arbeidet med et prosjekt innen inntektsskapende arbeid. Dette skjer i nært samarbeid med noen av våre største medlemsorganisasjoner, blant annet Frelsesarmeen (FA).

Etter en omfattende kvalitetsrunde på systemsiden har Knif Innkjøp valgt å inngå et samarbeid med Xledger.

Xledger er pr i dag kanskje det mest omfattende «skybaserte» forretningssystem i Norden og dekker vitale funksjoner som økonomi- og regnskap, lønn m.m. (ERP system). Selskapet er norsk eid, men jobber internasjonalt.

Det er stor interesse for prosjektet og høy forventning om det kan komme et felles system med felles plattform – et nytt medlems- og giversystem. Målet er å få på plass en standardløsning som likevel er fleksibel nok til å dekke det store flertall av medlemmenes behov. Dette vil igjen legge grunnlag for kostnadseffektiv løsning.

Den videre prosessen skjer i et nært samarbeid mellom Xledger, Frelsesarmeen og Knif Innkjøp. Prosjektet skal på kort sikt sikre FA et nytt og moderne verktøy for å følge opp medlemmer og givere, samt alle andre relasjoner som organisasjonen har. Utviklingsarbeidet går derfor parallelt med et internt organisasjonsutviklingsprosjekt hos FA.

IKT-leder hos Norsk Luthersk Misjonssamband Bjørn Magne Heier, er ansatt som leder for prosjektet. Han har også fått knyttet til seg en referansegruppe med representanter for flere andre medlemsorganisasjoner i Knif Innkjøp. Dette for å sikre at den løsning som blir levert favner tilstrekkelig bredt til også å dekke de ulike organisasjoners behov.

Kontakt Knif Innkjøp

Fridtjof Leif Gillebo
404 05 996