Kort historikk om KNIF

Kort historikk om KNIF

2016

 • Knif Fundraising lanseres
 • KNIF kjøper Bidra AS

2015

 • KNIF feirer 30-års jubileum
 • Årsmøtet vedtar å endre betydningen av forkortelsen KNIF, fra Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap til Kristen-Norges Interessefellesskap
 • Oppkjøp av NØS, som skifter navn til Knif Regnskap

2014

 • Fridtjof Leif Gillebo ansettes som ny direktør i KNIF og Knif Innkjøp
 • Knif Innkjøp blir medlem av IEH (Intitiativ for etisk handel)

2011

 • Terrorbombe i Oslo. Kontorene til Knif Trygghet Forsikring og Knif Innkjøp rammes med kun materielle skader

2010

 • Knif Innkjøp utvider samarbeidet med DnB Liv til også å gjelde HMS-kurs for ledere

2009

 • Knif Trygghet Forsikring AS og Knif Innkjøp flytter inn i Møllergt. 39, Oslo
2008
 • Knif Trygghet Forsikring AS er operativt som eget forsikringsselskap fra 1. januar

2007

 • Årsmøtet godkjenner planene om eget forsikringsselskap. Selskapet stiftes 27. april
2006
 • Medlemsorganisasjonene inviteres til å tegne aksjer i det fremtidige forsikringsselskapet 
2005
 • KNIF har nå 21 ansatte og har avtaler på over 20 områder innen varer og tjenester.
2004
 • KNIF får oppdrag fra KA om håndtering av kirkeforsikringsordningen i Den norske kirke

2001

 • KNIF oppretter en egen forsikringsordning organisert som rented captive med Nemi (Nefo Fender) som frontende selskap

1999

 • Torbjørn Ribe ansettes som ny daglig leder 
 • KNFF skifter navn til KNIF

1998

 • KNFF utgir medlemsbladet "Spareblussset", som senere skifter navn til "Spareknifen"
 • KNFF har syv avtaler for kjøp av varer og tjenester i tillegg til forsikringsproudktene

1992

 • Torgeir Flateby ansettes som daglig leder i 50 prosent stilling
 • Kristen-Norges Forsikringsfellesskap (KNFF)

1990

 • Seminarer arrangeres med fokus på skadeforebygging

1989

 • Yrkesskadeforsikring lanseres

1987

 • Forsikringene plasseres i Ansvar Varde og omfatter 750 misjonærer i utlandet. Samtidig utvides tilbudet til også å omfatte banktjenester og innkjøp av fyringsolje

1986

 • Personlig skadeforsikring for ansatte og pensjonister lanseres

1985

 • Det hele starter 29. januar med et møte med representanter for 30 kristne organisasjoner. Arrangører er Øyvind Ødegård, Anders Tho, Peder Haugland, Johnny Thorsen og Finn Stangnæs Organisasjonene ber om tilbud på en samlet forsikringsportefølje, og Vesta Hygea vinner anbudet.
 • Forsikringspakke to lanseres – misjonærer i utlandet
 • Forsikringspakke tre lanseres – pensjon

1984

 • Brev sendes utvalgte kristne organisasjoner for å invitere til et informasjonsmøte om hvordan man kan spare penger på forsikringspremier. Brevet undertegnes av daværende forsikringsmegler Øyvind Ødegård.


Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30