Sentral innkjøpspolitikk

Sentral innkjøpspolitikk

​​​​​Analyser viser at det fortsatt er potensiale ​for yttterligere kostnadsbesparelser for våre medlemsorganisasjoner på flere millioner kroner årlig!

​​Dette forutsetter at hver organisasjonen får på plass en sentral innkjøpspolitikk i sin organisasjon, som sikrer at alle innkjøp gjøres samordnet og fra samme leverandør.

Mulighet for større besparelser på innkjøp

Flere av medlemmene jobber aktivt med slike prosesser og andre "står i startgropen". Knif Innkjøp har utarbeidet maler for både innkjøpspolicy og innkjøpsstrategi. Disse kan tilpasses hver enkelt organisasjon uavhengig av størrelse. Vi støtter også opp ved å delta på interne seminar med våre samarbeidspartnere, samtidig som vi i enkelte situasjoner bidrar med å kartlegge status og innsparingspotensiale. Ved konklusjon presenteres modeller for hvordan organisasjonen kan organiserer innkjøpsvirksomheten enda mer effektivt.

Vi i Kristen-Norge bør ikke drive dårligere forvaltning på innkjøpsområdet, enn næringsliv- og offentlig virksomhet!

Knif Innkjøp bistår gjerne medlemsorganisasjonene med å få på plass en samordnet innkjøpspolicy – samhold gir styrke.​

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Hegle
404 05 988