Personvernopplysninger

Personvernopplysninger

Knif Innkjøp behandler alle personopplysninger i overensstemmelse med Personopplysningsloven og bestemmelser om taushetsplikt. Opplysningene sikres på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang.

En personopplysning er en opplysning eller vurdering som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler på hva som regnes som en personopplysning er: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.

Knif Innkjøp benytter et CRM-system som sikrer godt vedlikehold og gir god støtte til å behandle personopplysninger med etablerte kontrollrutiner for registrering, lagring, ajourhold og sletting av kontaktinformasjon i databasen. Formålet er å identifisere deg som kunde og oppfylle den avtale du har med selskapet.

Sentralt i kontrollrutinene står foreningens direktør som øverste sikkerhetsleder.

Alle enheter som er registrert i vår database får regelmessig tilsendt vårt magasin “Spareknifen”.

På vår nettside knif.no er det mulighet for å abonnere på flere e-nyhetsbrev. E-postadressene brukes kun til formålet de er opprettet for. Brukeren kan tegne seg på e-postabonnement på knif.no og ha mulighet til avmelding oppgitt på nyhetsbrevet.

Knif Innkjøps dataregister vil til tider inneholde opplysninger om personer som ikke lenger har et aktivt forhold til foreningen. Grunnen til at slettingen ikke har skjedd, kan blant annet være at personene er registrert som kontaktpersoner for menigheter, organisasjoner etc.

Knif Innkjøp legger “God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner” til grunn for føring av sine regnskaper. BDO AS Romerike er valgt som revisor for foreningen.

Alle ansatte (fast, deltid, vikarer, konsulenter) i Knif Innkjøp er underlagt taushetsplikt.

Har du spørsmål til “personopplysninger i Knif Innkjøp", ta gjerne kontakt med oss på e-post.

Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30