Sareptaprisen

Sareptaprisen

​Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og Knif Innkjøp for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapingsarbeidet som skjer innenfor Kristen-Norge utifra en tolkning om «å få mye ut av lite».

  • Navnet er hentet fra 1. Kongebok 17,9-16
  • Prisen skal være en oppmuntring til den eller de som klarer "å få mye ut av lite"
  • Prisen består av et kunstverk av Per Fronth
  • Sammen med kunstverket følger et beløp på 150 000 kroner, som skal tilfalle den organisasjon eller virksomhet som prisvinneren i samarbeid med prisutdelerne ønsker å tilgodese
  • Prisen deles ut til en person, organisasjon, institusjon eller forening som kan knyttes til Kristen-Norge
  • Juryen velger blant egne og/eller andres forslag
  • Juryen består av ett medlem fra Sparebanken Sør, ett medlem fra KNIF, samt ett eksternt medlem
  • Juryleder Silje Kvamme, generalsekretær i KRIK

Vinnere av Sareptaprisen:

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980