Vinner av Sareptaprisen 2015

Vinner av Sareptaprisen 2015

​Årets pris gikk til Stiftelsen Skjærgårdsgospel for sitt fantastiske arbeid gjennom mer enn 30 år. Prisen ble overrakt daglig leder i Skjærgårdsgospel Jarle Storebø.10. september i Kristiansand av juryleder Knut Vollebæk.

Sareptaprisen er innstiftet av Sparebanken Sør og KNIF for å skape oppmerksomhet omkring det verdiskapningsarbeidet som skjer innenfor Kristen-Norge utfra tolkningen om ”å få mye ut av lite”. Det var 20 velkvalifiserte kandidater til årets pris.

Skjærgårdsgospel er en tverrkirkelig stiftelse som ble etablert i 1981 og hadde da en omsetning på kr 80.000,-. De to siste årene har den vært på over 12 mill. kroner. I 2014 hadde Skjærgårdsgospel 48.000 dagsbesøkene på sine arrangementer.

Skjærgårdsgospel har i dag nærmere 2.300 frivillige medarbeider og få ansatte (seks årsverk). Til sammen utgjør dette nærmere 50 årsverk.

Juryen skriver blant annet i sin begrunnelse for tildelingen: "Vinneren av KNIF og Sparebankens Sørs Sareptapris 2015 går til en tverrkirkelig stiftelse som ble etablert i 1981. Den står nå bak til sammen 7 virksomheter hvorav en av disse er Norges eldste i sitt slag. I tillegg har stiftelsen etablert flere andre selvstendige tiltak. Felles for dem alle er at det er store arrangementer og store prosjekter.

Stiftelsens kjerneverdier er "Jesusnær", "samlende" og "motiverende". Musikk og formidling av evangeliet står sentralt i virksomhetene. Skjærgårdsgospel arrangerer årlig syv store musikkfestivaler. Videre har stiftelsen etablert to omreisende teamkonsept, "roadservice" og "team A: SM" som besøker tusenvis av konfirmanter og annen ungdom.

Skjærgårdsgospel arrangerer også turnéer, konserter, gir ut CD’er og DVD’er- CD’en "Hjerteslag" er den første lovsangs-CD’en som har toppet iTunes-lista. Stiftelsen har også en egen ungdomsorganisasjon, "Skjærgårds LIVE" som arrangerer konserter, turnéer, happeninger, kurs og møter.

I en bransje med hyppige konkurser har stiftelsens festivaler over tid vist seg å være svært levedyktige. Et kontinuerlig fokus på kvalitet kombinert med en svært nøktern pengebruk, har vært et suksesskriterium.

Prisvinneren oppfyller på alle måter Sareptaprisens idé om «å få mye ut av lite».

Sammen med prisen følger det med en sjekk pålydende 100.000 kr. Det synlige tegn på Sarepta-prisen er et kunstverk av Per Fronth.​​

Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30