Vinner av Sareptaprisen 2019

Vinner av Sareptaprisen 2019

Barnevakten er en organisasjon som arbeider for å skape en trygg mediehverdag og gode medievaner for barn og unge.

– Vi er utrolig takknemlig for å bli anerkjent på denne måten. Vi jobber for at barn og unge skal være trygge og bevisste mediebrukere. Denne prisen gir oss ytterligere frimodighet til å fortsette dette spennende og meningsfulle arbeidet, sier Leif Gunnar Vestbøstad Vik, daglig leder i Barnevakten.


Ved hjelp av relativt beskjedne økonomiske midler, har de fått til utrolig mye. Barnevakten har på en imponerende måte fulgt med i den rivende medieutviklingen som har skjedd i samfunnet de siste årene.

De har siden oppstarten i 2001 hatt en stor betydning for blant annet foreldre, lærere, barnehage- og førskoleansatte og ikke minst for tusenvis av barn og unge i hele landet. Barnevakten blir benyttet av over halvparten av alle skolene i Norge og de lanserte i 2019 en nettportal til skolene. Barnevakten tilbyr blant annet foredrag, kurs og undervisning om nettvett og barns digitale liv til foreldre og pedagoger, samt vurderer og anmelder spill, filmer, apper, programmer og utstyr. De er opptatt av å hindre kriminalitet mot barn og har inngått ett forpliktende forebyggingsprosjektet med Politiet.

FNs barnekonvensjon

Barnevakten sin viktigste målgruppe er foreldrene, samt at de tar utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og er opptatt av å søke dialog med produsentene om godt medieinnhold for å få aktørene til å bli mer bevisst på barn og unge som mediebrukere.


Bildetekst: En stolt prisvinner Leif Gunnar Vestbøstad i Barnevakten (midten) sammen med juryleder Silje Kvamme (KRIK) og Knut Are Hole, styreleder KNIF.


Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980