Styret i KNIF

Styret i KNIF

​Årsmøtet i KNIF velger styret som består av seks personlig valgte representanter, valgt for to år og to varamedlemmer valgt for ett år.

KNIF styret i perioden 2017 - 2018

Styreleder:

Siri Kalvatn
E-post: siri@kalvatn.no
Mobil: 982 34 301

Nestleder

Einar Sæther
E-post: einar.sather@riksrevisjonen.no
Mobil: 414 64 047

Styremedlemmer:

  • ​Aud-Karin Hovi​
  • Per Bjørner Myrbostad
  • Svein Jacobsen ​Veland
  • Erik Wilberg (Valgt av de ansatte)​

Varamedlemmer:

  • ​1. vara: Knut Are Hole
  • 2. vara: Bente Gundersen


Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30