Søk medlemskap i Knif Innkjøp

Om KNIF og Knif Innkjøp

KNIF er en administrativ verktøykasse for frivillige og ideelle organisasjoner.

KNIF eies av 64 organisasjoner i Kristen-Norge og består av Knif Innkjøp, Knif Fundraising og Knif Regnskap AS. I tillegg eier KNIF 24,99 prosent av Knif Trygghet Forsikring AS.

Knif Innkjøp

Knif Innkjøp fremforhandler avtaler på en rekke varer og tjenester. Vi foretar ikke selve innkjøpet, men tilbyr innkjøpsavtaler som medlemmene kan dra nytte av.

Vi har i dag nærmere 95 innkjøpsavtaler innen kategoriene eiendom, IT, kapital, kontor og administrasjon, mat og reiseliv. Mer enn 5 000 medlemmer kan benytte avtalene og samlet er organisasjonene blant de største kundegruppene i Norge.

Ved å benytte seg av innkjøpsavtalene vil besparelsene bli betydelige for din virksomhet

Kostnadsfritt medlemskap

Medlemskap i KNIF er gratis. Alle frivillige og ideelle organisasjoner og virksomheter eid av disse, kan søke om å bli medlem av KNIF. Formålet med medlemskapet er å spare tid og penger på ferdigforhandlede avtaler som er utviklet spesielt for medlemsorganisasjonene. Trykk her for å bli medlem i Knif Innkjøp.

Etisk handel og økonomiske rammebetingelser

Knif Innkjøp stiller på vegne av våre eiere, en rekke krav til våre samarbeidspartnere innen etikk og miljø. Alle som inngår innkjøpsavtaler med Knif Innkjøp må tilslutte seg våre retningslinjer for etisk handel. I tillegg bistår vi medlemmene i spørsmål knyttet til økonomiske rammebetingelser.

Andre forretningsområder i KNIF:

Knif Trygghet Forsikring AS

leverer forsikringsprodukter for både organisasjoner og private. Selskapet er eid av 55 kristne organisasjoner. Trykk her for mer informasjon.

Knif Regnskap AS

utfører papirløst regnskap og lønnsarbeid for mange misjonsorganisasjoner, kirkelige fellesråd og frivillige organisasjoner. Trykk her for mer informasjon. 

Knif Fundraising

gir markedets mest spennende løsninger, integrert med regnskap og banebrytende prismodell. Trykk her for mer informasjon.


Kontakt Knif Innkjøp

post@knif.no
23 10 37 30

Kontakt Knif Trygghet Forsikring AS

post@kniftrygghet.no
23 68 39 00

Kontakt Knif Regnskap AS

kontakt@knifregnskap.no
404 32 400

Kontakt Knif Fundraising

Marius Hammer
934 11 042