Etikk og miljø

Etikk og miljø

​Knif Innkjøp stiller på vegne av våre eiere, en rekke krav til våre samarbeidspartnere innen etikk og miljø. Alle som inngår innkjøpsavtale med Knif Innkjøp må tilslutte seg våre retningslinjer for etisk handel. Disse omfatter blant annet:

  • Kapitalforvaltning
  • ILO-konvensjoner
  • Barnearbeid
  • Forurensning

For at en samarbeidsavtale og innkjøpsavtale skal være gyldig, må samarbeidspartnerne underskrive et dokument som blant annet bygger på ILO-konvensjonen og Transparency International. 

Den internasjonale arbeidslivsorganisasjonen ILO

ILO er FNs særorganisasjon for arbeidslivet og ble etablert i 1919 som en del av fredslutningen etter 1. verdenskrig. Etablering var basert på forståelsen om at varig fred bare kunne sikres gjennom sosial rettferdighet. ILO Norge er et fristilt informasjonskontor som forsøker å gi saklig og korrekt informasjon om ILOs arbeid for et bedre og mer rettferdig arbeidsliv. Trykk her for mer informasjon om ILO.

Transparency International Norge

er en nasjonal avdeling av den globale organisasjonen Transparency International, som har avdelinger i mer enn 90 land. Formålet er å bekjempe alle former for korrupsjon. Trykk her for mer informasjon om Transparency International Norge. 

Temaene her omfatter barnearbeid, korrupsjon,  forhold på og utenfor arbeidsplassen og miljø. I de aller fleste tilfellene får vi også tildels omfattende dokumentasjon som går langt videre enn våre krav.

Andre regelverk

Flere organisasjoner har sitt eget regelverk som ivaretar etiske retningslinjer internt. Også Knif Innkjøp har et slikt regelverk. Utgangspunktet er at vi skal innta en varsom holdning når det gjelder forholdet til våre samarbeidspartnere og andre, for at ikke noe skal kunne føre til personlige bindings- eller avhengighetsforhold.​​​

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980