Bærekraft og etisk handel

Bærekraft og etisk handel

Knif Innkjøp stiller en rekke krav til våre samarbeidspartnere innen bærekraft og etisk handel. Alle våre leverandører og samarbeidspartnere skal respektere grunnleggende menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og ha bevissthet rundt sin påvirkning på miljø og samfunn.

Etiske retningslinjer

Alle våre leverandører har signert på våre etiske retningslinjer. Retningslinjene omfatter sentrale FN-konvensjoner, ILO-konvensjoner, miljøpåvirkning og krav til ledelsessystem.

Oppfølging av leverandører

Alle våre leverandører må sende inn årlig egenrapportering der de rapporterer på samfunnsansvar, leverandørkjede, risiko og styringssystemer. Vi går i dialog med leverandørene i tilfeller der vi ser at våre krav ikke tilfredsstilles.

Knif Innkjøp jobber kontinuerlig med risikokartlegging. Leverandører som vi anser at har stor risiko følges derfor opp særskilt. Risiko kan være knyttet til produksjonsland, bransje eller andre forhold. Vår holdning er at samarbeid alltid skal etterstrebes, og i de fleste tilfeller lykkes vi med å finne en løsning sammen med leverandør. Alle våre leverandører må være villige til å jobbe for forbedringer. Nye leverandører må sende egenrapportering før samarbeid startes. For å bli godkjent som leverandør i Knif Innkjøp, må våre minstekrav oppfylles.

Samarbeid

I 2019 inngikk Knif Innkjøp et strategisk samarbeid med NHO Reiseliv Innkjøpskjeden. I dag har vi over 100 felles samarbeidsavtaler, og vi samarbeider om oppfølging på bærekraft og etisk handel. Gjennom dette samarbeidet har vi flere ressurser tilgjengelig, og vi får dermed gjort mer.

Medlemskap i Etisk handel Norge

Knif Innkjøp har i mange år være med i Etisk Handel Norge (EHN), som er en medlemsorganisasjon og ressurssenter for bærekraftig handel. Etisk Handel Norge har som formål å fremme ansvarlige leverandørkjeder slik at internasjonal handel bidrar til å ivareta menneske- og arbeidstakerrettigheter, bærekraftig utvikling og forsvarlig miljøhåndtering.

Kontakt Knif Innkjøp

Kåre Rønningen
404 05 980